Cedetaş MimarlıkCedetaş Mimarlık

Uşak Belediye Binası

İŞVEREN

Uşak Belediyesi

LOKASYON

Uşak

PROJE TARİHİ

2012

DURUM

Tasarım

Möbius Şeridi: Mimari bir sorunsal..

Şeridin bir ucunun 180 derece bükülüp diğer ucu ile birleştirilmesiyle elde edilen şerit. Şeridin tek yüzlü olması, yönlendirilememesiyle açiklanmaktadir. Normal bir şeridin 2 yüzü varken möbius şeridinin 1 yüzü vardır, yani bir noktadan hareket edilmeye başlandığında bütün alan taranarak aynı noktaya geri dönülür.

+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+

Tasarım, üç temel yaklaşım (kuzeyde kent çeperi – güneyde rekreasyon alanı – batıda yaya yaklaşımı) ve bu yaklaşımların üzerinde kurulan iki ana yönelim üzerine kurulmaktadır.

Belediye işlevleri kuzeyde kent çeperine; sosyal donatıları oluşturan mekanlar ise rekreasyon alanına doğru konumlandı.

Bu iki ana oturum arasında oluşan kesişim üzerinde düşeyde mekansal akış sağlandı. Avlu, seyir terası ve çok amaçlı salon girişindeki arka avlu arasında gidip gelen akslar, sırt sırta vermiş bu iki farklı yönelimin arasında var olmakta ve aynı zamanda aralarında etkileşim yaratarak mekansal olarak beslemektedirler.

Belediye girişini temsil eden avlu, kuzey yanından işlevsel olarak hizmet alımına yönelik erişime olanak sağlarken; rekreasyona bakan yönüylede sosyal etkileşime açılmakta ve aynı zamanda bir pasaj görevi üstlenmektedir.

Belediye girişi ile birlikte karşımıza çıkan atrium, yapısal olarak kütlenin hemen ortasında bulumaktadır. Sirkülasyon kolaylığı ve aydınlık gibi avantajlar sağlamaktadır. İç mekanın rahatlıkla olunabilmesine olanak sağlamaktadir.

İç mekan; açık ofis konseptiyle, erişilebilir, kolay tanımlanan bir yaklaşımla şeffaf ağırlıklı olarak düşünüldü. Zabıta gibi ikincil erişimin istendiği mekanlar ise zemin alt kotunda düşünüldü. 1. Kat ofis bölümününün arka kısmında, seyir terasının erişimiyle oluşan kesişim noktasında personel ihtiyaçlarına ve seyir terası kullanıcılarına karşılık servis mekanı düşünüldü.

Rekreasyon alanı başlangıcı olan batı yönü yaya yaklaşımı ile birlikte seyir terası ve kent meydanı ortaya çıkmaktadır. Plato görevi üstlenen seyir terasının altında, avluya ve rekreasyona yönelik kafeterya ile kendi oyun alanına sahip kreş bulunmaktadır.

Kent çeperi hizasında yapının arka ucunu temsil eden noktada çok amaçlı salon ile ikincil erişim istenen mekanların baktığı arka avlu bulunmakta. Zemin kotunda aşağıda çökertilmiş şekilde varolmaktadır.

Çok amaçlı salon zemin kotunun altında yer almakta ve yapısal olarak kolonatlı sistemle kurgulanan belediye binasi yerine geniş açıklık geçen sistem ile yapılacaktır. Ayni yapım sistemi seyir terasının platosunuda içerecektir.

Tüm mekansal kurgu birbiri içerisine akacak şekilde kurgulandı ve görsel bir bütünlükten ziyade mekansal birliğin sağlamasi adına bir kabuk ile sarmalandı. Yapıyı sarmalayan örtü geometrik ve mimari bir sorunsal olan möbius şeridinden formunu aldı.

İşveren
Uşak Belediyesi
Lokasyon
Uşak
Türü
Belediye Binası
Proje Tarihi
2012
Durum
Tasarım
Elektrik
İbrahim Aktaş
Mekanik
Selçuk Avcı
×

Uşak Belediye Binası